دسته‌بندی نشده

زغال پوست گردو چه مصارفی دارد؟

زغال پوست گردو چه مصارفی دارد؟ زغال پوست گردو درکوره های پنجاه تنی وسی تنی بادرجه حرارت بسیاربالا سوخته وسپس خاموش وبعدازچندروزبه صورت کاملا سنتی ودستی استخراج میگردد. ازمصارف زغال پوست گردو میتوان به تولیدکربن اکتیو به دلیل تخلخل وقدرت جذب بسیاربالا وکیفیت عالی درزمینه تصفیه…

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

بسته بندی زیبا چگونه درذهن خریدارتصویری زیباترسیم میکند؟

بسته بندی زیبا چگونه درذهن خریدارتصویری زیباترسیم میکند؟ امروزه تولیدکنندگان بسته بندی های شکیل ودرابعادبزرگ وزیبارابرای جنس های خودخریدیاتولیدمی کنند،اولین لحظه ای که مشتری اقدام به خریدکالاخواهدکردبسته بندی آن را قضاوت خواهدکردوسپس اقدام به خریدخواهدکرد. هرچه زیباتروبالعاب ترباشد موفقیت درفروش کالانیززیادخواهد بود امروزه هشتاد درصد بسته…

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

پودر پوست گردو بین یک تا دو میل جهت استفاده درلوازم آرایش

پودرپوست گردو بین یک تادومیل جهت استفاده درلوازم آرایش   به عنوان موادرنگ زداوپاک کننده درکرم های آرایش زدا وکرم های مرطوب کننده دست وصورت استفاده می گردد،این ماده به خاطرخاصیت پاک کنندگی که داراست دربعضی ازکارخانجات لوازم آرایش استفاده میگردد. درمصارفی نیز روغن آن کشیده…

ادامه مطلب