دسته‌بندی نشده

افزایش بی رویه قیمت خاک اره وچوب

باتوجه به حضوردلالان بی رحم دراین صنف ‘که خاک اره های قلابی که  تمیزنبوده وخالص نمیباشدرابه مشتریان عرضه میدارند وازطرفی شاهدافزایش بی رویه ی قیمت این محصول توسط این دلالان هستیم لذاازمشتریان خواهشمندیم قبل ازهرگونه خرید حتمابامشاوران فروش ما دراراتباط باشند که پشیمانی بعدازخریدسودی نخواهدداشت…قیمت بهترین…

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

تصفیه ی آب

این مطالعه کربن های ساخته شده از پوسته بادام و گردو به عنوان جاذب به منظور جذب یون های محلول کادمیم مورد آزمایش قرار گرفت. برای این منظور اثرات pH محلول ، غلظت اولیه کادمیم در محلول و غلظت جاذب بر میزان جذب این فلز بررسی…

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

تامین مواداولیه کارخانجات سطح کشور

سلام برآنیم آمارفروش امسال رابه بیش از هزارتن برسانیم’مشتریان گرامی یاری فرماییدتااول بهترین جنس راخدمتتان عرضه ورضایت شمارادراین صف بدست آوریم.سال ۹۹بافروش هشتصدوپنجاه تن پودرپوست گردو وسایرمواداولیه توانستیم این رکوردرادراین صنف به زمره افتخارات کارخانه برادران سبزچی اظافه کنیم.سال ۱۴۰۰به یاری شمااین رکوردرابدست خواهیم آوردارادتمندتان سبزچی

ادامه مطلب