میوه گردو هم خواص و کاربرد‌های متعددی دارد که از برخی ها از آنها غافیلیم. باغات ۱۲۰ هزار هکتاری گردو کشورمان سالانه ۳۰۰ هزارتن میوه می دهند. در کنار این مقدار میوه حدود ۲۳۰ هزار تن پوست سبز گردو نیز تولید می شود که به عنوان…