دسته‌بندی نشده

پودرپوست گردو وانواع کاربردها

ازکاربردهای جدیدپودرپوست گردو میتوان به تبدیل آن به کربن فعال واستفاده در خمیردندان های زغالی وشامپوهای زغالی وانواع ریمل وماسک لایه برداراشاره کرد که درکارخانجات مورداستفاده قرارمیگیرد.کاربردفرآوان پوست گردو درصنعت زغال فشرده که قسمت وسیعی ازفروش کارخانه برادران سبزچی رادربرگفته است اشاره کرد که مهم ترین…

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

قیمت پوست گردو

سلام‌افزایش قیمت پوست گردو طبعا مثل بقیه چیزهای بازارتابع منبع تولیدآن میباشدمنبع تولیدپوست گردو بازارهای خشکباروتعیین کننده قیمت آن قیمت خودگردومیباشدبرفرض مثال قیمت امروزگردو ۱۲۰هزارتومان میباشدکه برای مشتری صرفه ی اقتصادی برای شکستن وتبدیل آن به مغزندارددرنتیجه شکستن ومغزکردن گردوتوسط مشتریان این محصول بسیارکم وپوست تولیدی…

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

پودرپوست گردوسایزکورس

سایزکورس نیزیکی ازسایزهای محبوب درمیان تولیدکنندگان مییباشد این سایز به صورت چهارتاهشت میلی مترآماده ودر کیسه های لمینت بسته بندی و به کشورعراق فرستاده میشود .توجه داشته باشیدهرگونه خریدرا بادقت ورویت حضوری واعتمادوتحقیق لازم انجام دهید چون هرگونه تقلب ازسوی بعضی افرادناواردودلال وبه ظاهردلسوز رخ خواهدداد.کارخانه…

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

تولیدپوست گردوسرندشده جهت حفاری نفت

عرض خسته نباشیددراینجامیخواهیم چگونگی این امررابه شماتوضیح دهیم پودرپوست گردوراپس ازسرندوجداکردن آردآن سایزبندی کرده ودرسایز دوالی چهارمیلیمتر آسیاب وآماده میکنیم ،نقش پودرپوست گردودرحفاری نفت باعث مستحکم کردن دیواره های چاه وجلوگیری کردن ازفروریختن چاه نفت ودربرخی مواردمصارف دیگرنیز می باشدکارخانه برادران سبزچی این افتخارراداردکه بابهترین کیفیت…

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

پوست سبز گردو

میوه گردو هم خواص و کاربرد‌های متعددی دارد که از برخی ها از آنها غافیلیم. باغات ۱۲۰ هزار هکتاری گردو کشورمان سالانه ۳۰۰ هزارتن میوه می دهند. در کنار این مقدار میوه حدود ۲۳۰ هزار تن پوست سبز گردو نیز تولید می شود که به عنوان…

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

افزایش بی رویه قیمت خاک اره وچوب

باتوجه به حضوردلالان بی رحم دراین صنف ‘که خاک اره های قلابی که  تمیزنبوده وخالص نمیباشدرابه مشتریان عرضه میدارند وازطرفی شاهدافزایش بی رویه ی قیمت این محصول توسط این دلالان هستیم لذاازمشتریان خواهشمندیم قبل ازهرگونه خرید حتمابامشاوران فروش ما دراراتباط باشند که پشیمانی بعدازخریدسودی نخواهدداشت…قیمت بهترین…

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

تصفیه ی آب

این مطالعه کربن های ساخته شده از پوسته بادام و گردو به عنوان جاذب به منظور جذب یون های محلول کادمیم مورد آزمایش قرار گرفت. برای این منظور اثرات pH محلول ، غلظت اولیه کادمیم در محلول و غلظت جاذب بر میزان جذب این فلز بررسی…

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

تامین مواداولیه کارخانجات سطح کشور

سلام برآنیم آمارفروش امسال رابه بیش از هزارتن برسانیم’مشتریان گرامی یاری فرماییدتااول بهترین جنس راخدمتتان عرضه ورضایت شمارادراین صف بدست آوریم.سال ۹۹بافروش هشتصدوپنجاه تن پودرپوست گردو وسایرمواداولیه توانستیم این رکوردرادراین صنف به زمره افتخارات کارخانه برادران سبزچی اظافه کنیم.سال ۱۴۰۰به یاری شمااین رکوردرابدست خواهیم آوردارادتمندتان سبزچی

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

کربن فعال پوست گردو

کربن فعال گرانولی از پوسته سخت گردو به روش فعال سازی فیزیکی در داخل کشور (منطقه آذرشهرکارخانه برادران سبزچی استان آذربایجانشرقی) تولید گردید. در این تحقیق، شاخص های استاندارد کربن فعال بر اساس ASTM ارزیابی و با نمونه‌های کربن موجود در داخل کشور مقایسه شده است.…

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

ویژگی های زغال خوب

به مرور زمان کاربردهای آن با توجه به نیاز بشر دستخوش تغییرات زیادی شد. در ایران نیز تولید زغال چوب به واسطه وجود جنگلها و باغات مرکبات در نقاط مختلف رونق داشته و امروزه به یک صنعت و تجارت بزرگ در بازار تبدیل شده است. مصرف زغال امروزه بیشتر جنبه…

ادامه مطلب